0

ทิปส์เมื่อแม่บ้านที่บริษัทจัดหาแม่บ้านส่งมาเกิดปัญหานายจ้างควรทำอย่างไร

วิธีรับมือและจัดการกับแม่บ้านเมื่อเกิดปัญหา อาจจะมีหลายคนที่มีกำลังคิดจะจ้างแม่บ้านหรือจ้างพี่เลี้ยงเด็กจากบริษัทจัดหาแม่บ้านไปแล้ว แต่ประสบกับปัญหาแม่บ้าน ที่จ้างมามีเวลาทำงานบ้านไม่เต็มที่ [...]