แม่บ้านประจำ &
แม่บ้านไป-กลับ

ค่าบริการเริ่มต้น
6,000
บาท

ความรับผิดชอบของเรา

รับประกันเปลี่ยนแม่บ้านประจำจำนวน 2 คน ภายในระยะเวลา 4 เดือน

ทั้งนี้ ประกันในการเปลี่ยนแม่บ้าน 2 คนนั้นไม่รวมกับคนแรก ดังนั้น ใน 1 สัญญาบริการลูกค้าจะได้แม่บ้าน 3 คน

คุณสมบัติ

>แม่บ้านทุกคนมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี
>สามารถทำงานบ้านทั่วไปได้ทุกคน รวมถึงช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงของท่าน ทำสวน และบริเวณรอบนอกของบ้าน
>เงินเดือนเริ่มต้นที่ 10,000 บาท หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
>นายจ้างจะต้องดูแลค่าอาหารและที่พักนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานแม่บ้าน

หลักสูตรการอบรม

คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรม

Mind Home Service Decoration

ตัวอย่างแม่บ้านของเรา

ที่ทางเราได้จัดหางานให้

บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑