หาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ

แม่บ้านกึ่ง
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

" Your Home Is Mind Service "

คลิก! หาแม่บ้านกับเรา

แม่บ้านกึ่งผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ

แม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุทุกคนมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี และผ่านการฝึกอบรมแม่บ้านและงานวิธีการดูแลผู้สูงอายุครบถ้วน ค่าบริการในการจัดหาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ 5,000 บาทต่อปีเท่านั้น

ค่าบริการเริ่มต้น
3,000
บาท

ความรับผิดชอบของเรา

เปลี่ยนแม่บ้านตามความต้องการแบบ ไม่จำกัดจำนวน

ตามระยะเวลาที่ลูกค้าเลือก ซึ่งเรามี 3 แพคเกจ
ให้ลูกค้าได้เลือกกัน

แพคเกจเริ่มต้นที่ 1 เดือน

แพคเกจเบสิค 6 เดือน

แพคเกจสุดคุ้ม 12 เดือน

โดยระหว่างที่ลูกค้ารอเปลี่ยนแม่บ้าน เราจะส่งคนเข้าทำงานระหว่างที่ลูกค้ารอแม่บ้านคนใหม่มาเปลี่ยนค่ะ ^^

คุณสมบัติ

> แม่บ้านกึ่งผู้ดูแลผู้สูงอายุทุกคนมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี
> แม่บ้านกึ่งผู้ดูแลผู้สูงอายุทุกคน สามารถทำงานบ้านทั่วไปได้ และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถดูแลสุขลักษณะส่วนตัวของผู้สูงอายุ พูดคุย อยู่เป็นเพื่อนคลายเหงาได้
> เงินเดือนเริ่มต้นที่ 13,000 บาท หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
> นายจ้างจะต้องดูแลค่าอาหารและที่พักนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานแม่บ้านกึ่งผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หลักสูตรการอบรม

คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรม

Mind Home Service Decoration

ตัวอย่างแม่บ้านของเรา

ที่ทางเราได้จัดหางานให้

บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑