แม่บ้านกึ่งผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ

ค่าบริการเริ่มต้น
7,000
บาท

ความรับผิดชอบของเรา

รับประกันเปลี่ยนแม่บ้านกึ่งผู้ดูแลผู้สูงอายุจำนวน 2 คน ภายในระยะเวลา 4 เดือน

ทั้งนี้ ประกันในการเปลี่ยนแม่บ้านกึ่งผู้ดูแลผู้สูงอายุ 2 คนนั้นไม่รวมกับคนแรก ดังนั้น ใน 1 สัญญาบริการลูกค้าจะได้แม่บ้านกึ่งผู้ดูแลผู้สูงอายุ 3 คน

คุณสมบัติ

>แม่บ้านกึ่งผู้ดูแลผู้สูงอายุทุกคนมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี
>แม่บ้านกึ่งผู้ดูแลผู้สูงอายุทุกคน สามารถทำงานบ้านทั่วไปได้ และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถดูแลสุขลักษณะส่วนตัวของผู้สูงอายุ พูดคุย อยู่เป็นเพื่อนคลายเหงาได้
>เงินเดือนเริ่มต้นที่ 13,000 บาท หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
>นายจ้างจะต้องดูแลค่าอาหารและที่พักนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานแม่บ้านกึ่งผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หลักสูตรการอบรม

คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรม

Mind Home Service Decoration

ตัวอย่างแม่บ้านของเรา

ที่ทางเราได้จัดหางานให้

บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑