แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง

ค่าบริการเริ่มต้น
3,000
บาท

ความรับผิดชอบของเรา

รับประกันเปลี่ยนแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงจำนวน 2 คน ภายในระยะเวลา 4 เดือน

ทั้งนี้ ประกันในการเปลี่ยนแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง 2 คนนั้นไม่รวมกับคนแรก ดังนั้น ใน 1 สัญญาบริการลูกค้าจะได้แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง 3 คน

คุณสมบัติ

>แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงทุกคนมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี
>แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กสามารถทำความสะอาดบ้านโดยรอบได้ ดูแลเด็ก ดูแลของใช้ต่างๆ ของเด็กได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น ของเล่นเด็ก เสื้อผ้าของเด็ก เป็นต้น
>เงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,000 บาท หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
>นายจ้างจะต้องดูแลค่าอาหารและที่พักนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานแม่บ้าน

หลักสูตรการอบรม

คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรม

Mind Home Service Decoration

ตัวอย่างแม่บ้านของเรา

ที่ทางเราได้จัดหางานให้

บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑