Mind Home Service Decoration

Our Customer

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเราคุณฮานะ

คุณฮารุ

ขอบคุณ “คุณฮารุ” ที่ไว้วางใจให้เราได้บริการจัดส่งแม่บ้าน ดูแลบ้านค่ะ ^^

ลูกค้าใช้บริการหาแม่บ้านประจำกับ MHS

คุณพง

ขอบคุณ “คุณพง” ที่ไว้ใจให้เราบริการ และรับของที่ระลึกร่มไว้กางช่วงหน้าฝนนะคะ 🙂

ลูกค้าที่ใช้บริการ Mind Home Service

คุณมลธิดา

ขอบคุณคุณลูกค้าที่เลือกใช้บริการหาแม่บ้านกับทางบริษัทเรานะคะ

ลูกค้า MHS รับแม่บ้านประจำ

คุณสุดใจ

ขอบคุณ “คุณสุดใจ” ที่ไว้วางใจให้เราได้จัดส่งแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ ไว้คอยดูแลผู้ใหญ่ที่บ้าน 🙂

ลูกค้า MHS

คุณอนุวัฒน์

ขอบคุณ “คุณอนุวัฒน์” ที่ไว้วางใจให้เราได้จัดส่งแม่บ้าน ไว้คอยดูแลบ้านค่ะ  🙂

ลูกค้า MHS แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง

คุณปุญญ์วีร์

ขอบคุณ ” คุณปุญญ์วีร์ ” ที่ไว้วางใจให้เราได้จัดส่งแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง ไว้คอยดูแลบ้านและลูกตัวน้อยค่ะ  🙂

.jpg

คุณสุดาพร

ขอบคุณ “คุณสุดาพร” ที่ไว้วางใจให้เราบริการส่งน้องแม่บ้านทำงานประจำที่บ้านค่ะ

ลูกค้าของเรา Mind Home Service

คุณวรรณพัทร

ขอขอบคุณ “คุณวรรณพัทร” ที่ไว้วางใจให้เราได้บริการจัดหาแม่บ้านประจำคอยดูแลบ้านค่ะ 🙂

ลูกค้า MHS คุณรดา

คุณรดา

ขอบคุณ “คุณรดา ” ที่ไว้วางใจให้เราดูแลส่งแม่บ้านทำความสะอาดบ้านค่ะ

ลูกค้า MHS รับแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง

คุณวิชัย

ขอบคุณ “คุณวิชัย” ที่รับน้องแม่บ้านเข้าทำงานค่ะ 🙂

ลูกค้า MHS แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง

คุณไพลิน

ขอบคุณ “คุณไพลิน ” ที่รับน้องแม่บ้านเข้าทำงาน ช่วยดูแลลูกตัวน้อยค่ะ 🙂

ลูกค้าใช้บริการหาแม่บ้านประจำกับ MHS

คุณอนุวัติ

ขอขอบคุณ “คุณอนุวัติ” ที่ไว้วางใจให้เราได้บริการค่ะ ^^

a

คุณอำภาพร

ขอบคุณ “คุณอำภาพร” ที่รับน้องแม่บ้านดูแลความสะอาดที่บ้าน พร้อมกับมีน้องหมาที่น่ารักมาต้อนรับด้วย น่ารักมากเลยค่ะ ^^

ลูกค้าใช้บริการหาแม่บ้าน MHS

คุณนที

ขอบคุณคุณนทีที่ใช้บริการหาแม่บ้านของเราค่ะ 😀

ลูกค้า MHS

คุณอัญวีณ์

ขอบคุณ ” คุณอัญวีณ์” ที่ไว้วางใจรับแม่บ้านน้องหนึ่ง เข้าทำงานค่ะ 😀

ลูกค้า MHS รับบริการดูแลผู้สูงอายุ

คุณโสภิชช์

ขอบคุณ ” คุณโสภิชช์” ที่ไว้วางใจรับแม่บ้านเข้าทำงาน คอยดูแลค่ะ 😀

บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑