* * *

รับสมัครแม่บ้าน

ผู้ที่มาสมัครทุกท่านต้องมีเอกสารบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย

* * *

line_button_mindhomeservice
facebook_button_bkk_maid_job
call_button_mindhomeservice
รับสมัคร แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
line_button_mindhomeservice
facebook_button_bkk_maid_job
call_button_mindhomeservice
Mind Home Service Decoration

อัตราเงินเดือน

ประเภทงานเงินเดือน (บาท)OT
แม่บ้าน10,000-12,000400
แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก13,000-15,000500
พี่เลี้ยงเด็ก15,000-18,000600
แม่บ้านกึ่งผู้ดูแลผู้สูงอายุ13,000-15,000500
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ14,000-16,000500
Mind Home Service Decoration

สิ่งที่ต้องเตรียม

• บัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน

Mind Home Service Decoration

งานล่าสุด

Mind Home Service Decoration

การเดินทาง

900/31 อาคารชุดเอสวี ซิตี้ อาคารเลขที่ 12 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

Mind Home Service Decoration

กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อหางานกับเรา

""
1
อัพโหลดรูปภาพของคุณupload
Upload Photo

ภาพถ่ายตัวอย่าง

ชื่อ
โทร.
ที่อยู่
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder
call_button_mindhomeservice

ช่วงเวลาทำการ 8:30-17:30

บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑