พี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็ก

" Your Home Is Mind Service "

คลิก! หาแม่บ้านกับเรา

พี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็กทุกคนมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี และผ่านการฝึกอบรมงานดูแลเด็กทุกวัยครบถ้วน ค่าบริการในการจัดหาแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 5,000 บาทต่อปีเท่านั้น

ความรับผิดชอบของเรา

เปลี่ยนแม่บ้านตามความต้องการแบบ ไม่จำกัดจำนวน

ตามระยะเวลาที่ลูกค้าเลือก ซึ่งเรามี 3 แพคเกจ
ให้ลูกค้าได้เลือกกัน

แพคเกจเริ่มต้นที่ 1 เดือน

แพคเกจเบสิค 6 เดือน

แพคเกจสุดคุ้ม 12 เดือน

โดยระหว่างที่ลูกค้ารอเปลี่ยนแม่บ้าน เราจะส่งคนเข้าทำงานระหว่างที่ลูกค้ารอแม่บ้านคนใหม่มาเปลี่ยนค่ะ ^^

คุณสมบัติ

> พี่เลี้ยงทุกคนมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี
> พี่เลี้ยงเด็กสามารถดูแลเด็กอ่อนและเด็กโตได้โดยรอบ ทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ทานข้าว อาบน้ำ เล่นเป็นเพื่อนส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ตามช่วงอายุวัย อีกทั้งยังสามารถดูแลของใช้ต่างๆ ของเด็กได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น ของเล่นเด็ก เสื้อผ้าของเด็ก เป็นต้น ซึ่งพี่เลี้ยงเด็กสามารถดูแลได้ตลอด 24 ชม.
> เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
> นายจ้างจะต้องดูแลค่าอาหารและที่พักนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานพี่เลี้ยง
ค่าบริการเริ่มต้น
3,000
บาท

ความรับผิดชอบของเรา

รับประกันเปลี่ยนพี่เลี้ยงเด็กจำนวน 2 คน ภายในระยะเวลา 4 เดือน

ทั้งนี้ ประกันในการเปลี่ยนพี่เลี้ยงเด็ก 2 คนนั้นไม่รวมกับคนแรก ดังนั้น ใน 1 สัญญาบริการลูกค้าจะได้พี่เลี้ยงเด็ก 3 คน

คุณสมบัติ

> พี่เลี้ยงทุกคนมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี
> พี่เลี้ยงเด็กสามารถดูแลเด็กอ่อนและเด็กโตได้โดยรอบ ทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ทานข้าว อาบน้ำ เล่นเป็นเพื่อนส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ตามช่วงอายุวัย อีกทั้งยังสามารถดูแลของใช้ต่างๆ ของเด็กได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น ของเล่นเด็ก เสื้อผ้าของเด็ก เป็นต้น ซึ่งพี่เลี้ยงเด็กสามารถดูแลได้ตลอด 24 ชม.
> เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
> นายจ้างจะต้องดูแลค่าอาหารและที่พักนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานพี่เลี้ยง

หลักสูตรการอบรม

คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรม

Mind Home Service Decoration

ตัวอย่างแม่บ้านของเรา

ที่ทางเราได้จัดหางานให้

บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑