หาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

" Your Home Is Mind Service "

คลิก! หาแม่บ้านกับเรา

คนดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ทุกคนมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี และผ่านการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีการดูแลคนป่วย และผู้สูงอายุ ครบถ้วน โดยมีค่าบริการในการจัดหาคนดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ 5,000 บาทต่อปีเท่านั้น

ความรับผิดชอบของเรา

Mind Home Service บริการเปลี่ยน หาคนดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุตามความต้องการแบบ ไม่จำกัดจำนวน ตามระยะเวลาที่ลูกค้าเลือก ซึ่งเรามี 3 แพคเกจให้ลูกค้าได้เลือกกัน

• แพคเกจเริ่มต้นที่ 1 เดือน

• แพคเกจเบสิค 6 เดือน

• แพคเกจสุดคุ้ม 12 เดือน

โดยระหว่างที่ลูกค้ารอเปลี่ยนคนดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เราจะส่งคนเข้าทำงานระหว่างที่ลูกค้ารอหาคนดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุคนใหม่มาเปลี่ยนค่ะ ^^

คุณสมบัติของคนดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ

> คนดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุทุกคนมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี
> คนดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุทุกคน มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ สามารถดูแลสุขลักษณะส่วนตัวของผู้ป่วย และผู้สูงอายุ พูดคุยเป็นเพื่อน เปลี่ยนแพมเพิส อาบน้ำ เช็ดตัว ป้อนข้าว
> เงินเดือนเริ่มต้นที่ 14,000 บาท หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
> นายจ้างจะต้องดูแลค่าอาหารและที่พักนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานผู้ดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ
> ดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่ติดเตียงและไม่ต้องทำงานบ้าน
ค่าบริการเริ่มต้น
3,000
บาท

ความรับผิดชอบของเรา

รับประกันเปลี่ยนแม่บ้านจำนวน 2 คน ภายในระยะเวลา 4 เดือน

ทั้งนี้ ประกันในการเปลี่ยนแม่บ้าน 2 คนนั้นไม่รวมกับคนแรก ดังนั้น ใน 1 สัญญาบริการลูกค้าจะได้แม่บ้าน 3 คน

คุณสมบัติ

> ผู้ดูแลผู้สูงอายุทุกคนมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี
> ผู้ดูแลผู้สูงอายุทุกคน มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถดูแลสุขลักษณะส่วนตัวของผู้สูงอายุ พูดคุยเป็นเพื่อน เปลี่ยนแพมเพิส อาบน้ำ เช็ดตัว ป้อนข้าว
> เงินเดือนเริ่มต้นที่ 14,000 บาท หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
> นายจ้างจะต้องดูแลค่าอาหารและที่พักนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หลักสูตรการอบรม

คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรม

Mind Home Service Decoration

ตัวอย่างแม่บ้านของเรา

ที่ทางเราได้จัดหางานให้

บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑