ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ค่าบริการเริ่มต้น
3,000
บาท

ความรับผิดชอบของเรา

รับประกันเปลี่ยนแม่บ้านจำนวน 2 คน ภายในระยะเวลา 4 เดือน

ทั้งนี้ ประกันในการเปลี่ยนแม่บ้าน 2 คนนั้นไม่รวมกับคนแรก ดังนั้น ใน 1 สัญญาบริการลูกค้าจะได้แม่บ้าน 3 คน

คุณสมบัติ

>ผู้ดูแลผู้สูงอายุทุกคนมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี
>ผู้ดูแลผู้สูงอายุทุกคน มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถดูแลสุขลักษณะส่วนตัวของผู้สูงอายุ พูดคุยเป็นเพื่อน เปลี่ยนแพมเพิส อาบน้ำ เช็ดตัว ป้อนข้าว
>เงินเดือนเริ่มต้นที่ 14,000 บาท หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
>นายจ้างจะต้องดูแลค่าอาหารและที่พักนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หลักสูตรการอบรม

คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรมคำอธิบายการอบรม คำอธิบายการอบรม

Mind Home Service Decoration

ตัวอย่างแม่บ้านของเรา

ที่ทางเราได้จัดหางานให้

บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑