บุคลากร
บุคลากร
mind-home-service-our-team-sample

จุฑามาศ แย้มศรี

Human Resource Manager

ทักษะ:มีความเชี่ยวชาญด้านงานบ้าน – เลี้ยงเด็ก, มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมจัดหางาน 3 ปี, สื่อสารภาษาไทย – อังกฤษ – พม่า
ใบรับรอง:ผ่านการอบรมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อนำมาฝึกสอนพนักงานที่เข้ามาสมัครต่อไป
cert-sample
cert-sample
บุคลากร
บุคลากร
mind-home-service-our-team-2

คุณเจน

หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

โทร:080-412-0444
อีเมล:contact@mindhomeservice.com
บุคลากร
บุคลากร
mind-home-service-our-team-6

คุณหมิว

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

โทร:080-412-2444
อีเมล:contact@mindhomeservice.com
บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑