Slide คลิก! หาแม่บ้านกับเรา " Your Home is Mind Service " คลิก! หาแม่บ้านกับเรา ติดต่อเราเพื่อค้นหาแม่บ้านที่ตรงความต้องการของคุณ " Your Home is Mind Service " คลิก! หาแม่บ้านกับเรา ติดต่อเราเพื่อค้นหาแม่บ้านที่ตรงความต้องการของคุณ หาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ " Your Home is Mind Service " คลิก! หาแม่บ้านกับเรา ติดต่อเราเพื่อค้นหาแม่บ้านที่ตรงความต้องการของคุณ

Slide คลิก! หาแม่บ้านกับเรา " Your Home is Mind Service " คลิก! หาแม่บ้านกับเรา " Your Home is Mind Service " คลิก! หาแม่บ้านกับเรา หาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ " Your Home is Mind Service " คลิก! หาแม่บ้านกับเรา

Mind Home Service บริษัทจัดหาแม่บ้าน

บริการจัดหาแม่บ้าน แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็ก และผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของคุณลูกค้า โดยบริษัทจัดหาแม่บ้าน Mind Home Service
หากคุณต้องการแม่บ้านทำความสะอาด พี่เลี้ยงลูกน้อย หรือคนดูแลคุณพ่อ-คุณแม่ ให้เราได้ดูแลคุณและครอบครัวของคุณนะคะ 🙂

"เพราะเราเชื่อว่า มากกว่าการบริการ คือความรับผิดชอบ"

Mind Home Service Decoration

Our Service

บริการของเรา

Mind Home Service Decoration

Our Process

ขั้นตอนการทำงานของเรา

การคัดเลือกแม่บ้านมาทำความสะอาดบ้านลูกค้า รวมถึงพี่เลี้ยงเด็กและผู้ดูแลผู้สูงอายุเรามีขั้นตอนการคัดกรองพนักงานที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ เพื่อให้ลูกค้าได้พนักงานที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด ดังนี้

บริษัทจัดหาแม่บ้าน

1. การรับสมัครพนักงานและคัดกรองประวัติ

บริษัทจัดหาแม่บ้าน
2. ขั้นตอนการแยกประเภทเอกสารและคัดเลือกแม่บ้านที่มีเอกสารพร้อมทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
บริษัทจัดหาแม่บ้าน
3. การซักประวัติแม่บ้านและให้กรอกเอกสารเพื่อเตรียมตรวจประวัติอาชญากรรมกรณีเป็นคนไทย
บริษัทจัดหาแม่บ้าน
4. เทรนการทำงานก่อนส่งแม่บ้านไปทำงานบ้านลูกค้า
บริษัทจัดหาแม่บ้าน
5. ขั้นตอนการอัดวีดีโอคลิปสัมภาษณ์ เพื่อง่ายต่อการคัดเลือกแม่บ้าน
บริษัทจัดหาแม่บ้าน
6. ขั้นตอนการเทรนงานเบื้องต้นแก่แม่บ้าน
บริษัทจัดหาแม่บ้าน
7. ขั้นตอนการรับแม่บ้านเข้าทำงาน
Mind Home Service Decoration

Our Customer

ลูกค้าของเรา

บริษัทจัดหาแม่บ้าน
บริษัทจัดหาแม่บ้าน

คุณฮารุ

ขอบคุณ “คุณฮารุ” ที่ไว้วางใจให้เราได้บริการจัดส่งแม่บ้าน ดูแลบ้านค่ะ ^^

บริษัทจัดหาแม่บ้าน
บริษัทจัดหาแม่บ้าน

คุณพง

ขอบคุณ “คุณพง” ที่ไว้ใจให้เราบริการ และรับของที่ระลึกร่มไว้กางช่วงหน้าฝนนะคะ 🙂

บริษัทจัดหาแม่บ้าน
บริษัทจัดหาแม่บ้าน

คุณสุดาพร

ขอบคุณ “คุณสุดาพร” ที่ไว้วางใจให้เราบริการส่งน้องแม่บ้านทำงานประจำที่บ้านค่ะ

บริษัทจัดหาแม่บ้าน
บริษัทจัดหาแม่บ้าน

คุณวรรณพัทร

ขอขอบคุณ “คุณวรรณพัทร” ที่ไว้วางใจให้เราได้บริการจัดหาแม่บ้านประจำคอยดูแลบ้านค่ะ 🙂

บริษัทจัดหาแม่บ้าน
บริษัทจัดหาแม่บ้าน

คุณอนุวัติ

ขอขอบคุณ “คุณอนุวัติ” ที่ไว้วางใจให้เราได้บริการค่ะ ^^

บริษัทจัดหาแม่บ้าน
บริษัทจัดหาแม่บ้าน

คุณอำภาพร

ขอบคุณ “คุณอำภาพร” ที่รับน้องแม่บ้านดูแลความสะอาดที่บ้าน พร้อมกับมีน้องหมาที่น่ารักมาต้อนรับด้วย น่ารักมากเลยค่ะ ^^

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทิปส์เมื่อแม่บ้านที่บริษัทจัดหาแม่บ้านส่งมาเกิดปัญหานายจ้างควรทำอย่างไร

วิธีรับมือและจัดการกับแม่บ้านเมื่อเกิดปัญหา อาจจะมีหลายคนที่มีกำลังคิดจะจ้างแม่บ้านหรือจ้างพี่เลี้ยงเด็กจากบริษัทจัดหาแม่บ้านไปแล้ว แต่ประสบกับปัญหาแม่บ้าน ที่จ้างมามีเวลาทำงานบ้านไม่เต็มที่ เนื่องจากติดธุระส่วนตัว เรามาดูวิธีการแก้ปัญหากันเลยค่ะ 1. แจ้งขอเปลี่ยนตัวแม่บ้าน หากคุณจ้างแม่บ้านแล้วเกิดปัญหาปวดหัวขึ้นมา เช่น แม่บ้านทำความสะอาดบ้านไม่สะอาด หรือ แม่บ้านไม่มาทำงานตามเวลาที่ตกลงกันเนื่องจากปัญหาส่วนตัวต่าง ๆ จนคุณรู้สึกอยากเปลี่ยนแม่บ้าน คุณสามารถติดต่อกลับบริษัทจัดหาแม่บ้านให้เปลี่ยนแม่บ้านคนใหม่ที่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการได้ โดยไม่จำเป็นต้องทนกับสิ่งที่รำคาญใจอีกต่อไป วิธีการแก้ไขของบริษัทจัดหาแม่บ้าน : ผู้บริหารของบริษัทจัดหาแม่บ้านจำเป็นต้องมีการตรวจสอบการทำงานของแม่บ้านเป็นประจำจากลูกค้าเป็นประจำหรือแอบไปดูการทำงานของแม่บ้านโดยไม่ให้แม่บ้านรู้ตัว เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของการทำความสะอาดนั้นได้มาตรฐานระดับสูงของบริษัท นอกจากนี้ควรมีระบบบันทึกข้อมูลในการส่งแม่บ้านไปประจำบ้าน ควรมีการบันทึกส่งแม่บ้านคนไหนไปประจำบ้านไหน โดยมีการบันทึกชื่อ นามสกุลแม่บ้าน และที่อยู่ รวมถึงชื่อของลูกค้าไว้ในระบบ เผื่อในกรณีแม่บ้านที่ส่งไปมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพหรือในเรื่องส่วนตัว บริษัทควรดำเนินการจัดหาแม่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีให้ลูกค้าได้ทันที 2. แจ้งกลับบริษัทจัดหาแม่บ้านให้ฝึกอบรมแม่บ้านใหม่อีกครั้ง ในกรณีที่แม่บ้านทำความสะอาดบ้านไม่เรียบร้อยแม้จะมีการแนะนำหรือเตือนหลายรอบแล้ว ผู้จ้างควรติดต่อกลับหาบริษัทเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงนี้ หากแม่บ้านเป็นคนขยัน ตรงต่อเวลา ทางนายจ้างอาจจะให้โอกาสโดยส่งกลับไปที่บริษัทเพื่อให้ฝึกอบรมใหม่ หรือในกรณีที่แม่บ้านประพฤติตนไม่ดีและทำความสะอาดบ้านไม่เรียบร้อย อาจจะแจ้งกลับให้เปลี่ยนตัวแม่บ้านคนใหม่ที่มีประสบการณ์มากกว่านี้มาก็ได้ และในกรณีคุณสื่อสารกับแม่บ้านไม่เข้าใจ อาจจะแจ้งกลับไปบริษัทเพื่อให้อบรมแม่บ้านใหม่อีกครั้ง วิธีการแก้ไขของบริษัทจัดหาแม่บ้าน : บริษัทจัดหาแม่บ้านควรพัฒนาโปรแกรมการทำความสะอาดที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อฝึกอบรมและจัดเตรียมพนักงานของเราในการทำความสะอาดบ้านอย่างเหมาะสม โดยควรมีระบบขั้นตอนเฉพาะที่ต้องปฏิบัติตามตามประเภทของสถานที่ที่กำลังทำความสะอาด [...]

Read More

ทิปส์ควรรู้ก่อนจ้างแม่บ้านจากบริษัทจัดหาแม่บ้าน

มาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทจัดหาแม่บ้าน ใครปวดหัวและหนักใจกับการทำความสะอาดบ้านกันบ้าง ปัญหาจะหมดไป เมื่อคุณจ้างแม่บ้านจากบริษัทบริการจัดหาแม่บ้าน ที่มีมาตรฐานการบริการที่ดีแก่ลูกค้าและมีระบบการอบรมพนักงานทำความสะอาดอย่างดี รับรองคุณจะรู้สึกประทับใจ สิ่งที่ควรตรวจสอบจากบริษัทจัดหาแม่บ้าน มีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายและผลกระทบของ COVID-19 บริษัทจัดงานแม่บ้านส่วนใหญ่จะใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 โดยให้แม่บ้านดำเนินการอย่างรอบคอบในการปฏิบัติงานประจำวันกับบ้านของลูกค้า ด้วยมาตรการความปลอดภัยเชิงป้องกันขั้นพื้นฐานตามแนวทางของรัฐบาล• ล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ อย่างน้อย 20 วินาที• การใช้เจลทำความสะอาดมือแบบมีแอลกอฮอล์เมื่อไม่มีสบู่และน้ำ• รักษาระยะห่างที่แนะนำ 6 ฟุตจากผู้คน• ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ• เมื่อไอหรือจามใช้ทิชชู่ปิดปาก แล้วรีบทิ้งทิชชู่ลงถังขยะ • อยู่บ้านเมื่อป่วย เลือกบริษัทที่มีเอกสารและที่ตั้งบริษัทที่ชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทจัดหาแม่บ้านหลากหลายรูปแบบการที่จะเลือกบริษัทจัดหาแม่บ้านสักแห่งนั้นความน่าเชื่อถือและ น่าไว้ใจนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ดังนั้นแนะนำให้พิจารณาบริษัทที่มีเอกสารจดทะเบียนบริษัทที่ชัดเจน และมีใบรับอนุญาตที่ถูกต้องค่ะ เพื่อป้องกันประเด็นเรื่องการหนีหายไปเมื่อเกิดปัญหา เลือกบริษัทที่มีระบบคัดกรองแม่บ้านที่ดี การที่เราจะเลือกแม่บ้านมาอยู่ที่บ้านเรานั้น สิ่งสำคัญที่เราควรตรวจสอบคือ เรื่องของประวัติส่วนตัวของแม่บ้านว่าเป็นใคร มาจากไหนมีประสบการณ์การทำงานอย่างไร มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง และเคยมีประวัติอาชญากรรมหรือไม่ บริษัทที่มีการคัดกรองแม่บ้านอย่างละเอียดก่อนส่งตัวแม่บ้านให้กับลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญที่นายจ้างควรพิจารณา สอบถามข้อมูล เลือกบริษัทที่มีบริการหลังการให้บริการ ขั้นตอนบริการหลังการให้บริการถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรบอกข้าม เนื่องจากหากเกิดปัญหาหลังจากการส่งแม่บ้านแล้ว นั้นบริษัทควรทำหน้าที่คอยเป็นตัวกลางช่วยแก้ปัญหา เพราะในความเป็นจริงในการจ้างแม่บ้านแล้วมีสารพัดปัญหาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านขอลาออก ขี้เกียจ ทำงานไม่ดี มีความเข้าใจไม่ตรงกับนายจ้าง หรือสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นจะสร้างความปวดหัวให้กับทางนายจ้างไม่น้อยจึงเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดหาแม่บ้านที่จะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย ช่วยเคลียร์ปัญหา [...]

Read More

ช่วยแบ่งเบางานบ้านของคุณให้เป็นเรื่องง่ายด้วยบริการจัดหาแม่บ้าน

จะทำงานจากที่ไหนก็ไร้กังวล ด้วยบริการจัดหาแม่บ้านมืออาชีพ เคยคิดไหมว่าจะทำวิธีใดที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาดูแลบ้าน ดูแลลูก มีเวลาได้ดูแลครอบครัวของคุณได้มากขึ้น และยังต้อง Work from Home ในขณะเดียวกัน ลองใช้ตัวช่วยบริษัทจัดหาแม่บ้านที่ได้มาตรฐาน เป็นมืออาชีพ ที่ช่วยให้คุณวางใจได้ เรามาทราบเหตุผลกันเลยว่าทำไมคุณควรใช้บริการจัดหาแม่บ้าน ทำไมคุณควรใช้บริการจัดหาแม่บ้าน แม่บ้านที่ได้รับการอบรมจากบริษัทจัดหาแม่บ้านเป็นมืออาชีพที่ช่วยทำความสะอาดหรือดูแลเด็กได้มาตรฐานสูง บริษัทจัดหาแม่บ้านมืออาชีพที่ได้รับมาตรฐาน จะมีการเทรนพนักงานให้ทำความสะอาดบ้านของท่านอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังช่วยถนอมวัสดุ อุปกรณ์ในบ้านของท่านได้เป็นอย่างดี แมบ้านจะได้รับการฝึกอบรมและผ่านการรับรองจากบริษัท เพื่อสามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าได้ โดยความใส่ใจในรายละเอียดเป็นสิ่งสำคัญในอาชีพแม่บ้าน ทำความสะอาดบ้าน โดยแม่บ้านจะต้องรู้ว่าควรทำความสะอาดบริเวณไหนของบ้านก่อน และหลัง และควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการทำความสะอาดในส่วนไหนเป็นพิเศษ แม่บ้านจะทำให้บ้านของคุณสะอาดหมดจดอย่างมืออาชีพ ในสภาวะปัจจุบันที่เร่งรีบการใช้ชีวิตที่วุ่นวายที่คุณอาจจะไม่มีเวลาทำความสะอาดอย่างหมดจดทุกซอกมุม การจ้างแม่บ้านจะทำให้คุณอุ่นใจได้ว่าบ้านของคุณจะถูกทำความสะอาดอย่างทั่วถึง แม้คุณจะรู้สึกว่าตนเองสามารถทำความสะอาดบ้านได้ด้วยตนเอง แต่ก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในบ้านที่คุณอาจมองข้ามไป ซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ที่คุณทำความสะอาดไม่ถึง หรือไม่ต้องการทำความสะอาดด้วยตนเอง พื้นที่นั้นถ้าไม่มีใครทำความสะอาด ก็จะกลายเป็นสถานที่เกาะของฝุ่นและสิ่งสกปรกสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าคุณไม่อยากละเลย ก็จ้างแม่บ้านมืออาชีพมาช่วยทำความสะอาดแทน รับรองว่าทุกทุกซอกในมุมบ้านของคุณจะสะอาดอย่างแน่นอน แม่บ้านมีอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านที่ครบครันและดีกว่าที่คุณใช้ประจำบ้าน เมื่อคุณทำความสะอาดบ้านด้วยตนเองอาจจะรู้สึกเหนื่อยและประหลาดใจ เพราะไม่ว่าจะพยายามทำความสะอาดบ้าน ออกแรงขัดถูมากแค่ไหน ก็จะพบว่ามีบางจุดที่ทำความสะอาดไม่ออก อาจจะเป็นเพราะคุณต้องใช้น้ำยาประเภทอื่นกับบริเวณนั้นแทน แต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณจ้างแม่บ้านจากบริษัทมา แม่บ้านเหล่านั้นจะมีน้ำยาหลายชนิดที่เหมาะในแต่ละพื้นผิว รวมถึงแม่บ้านเหล่านั้นได้รับการเทรนมาอย่างดี [...]

Read More

หาแม่บ้านใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างไรให้ปลอดภัย

หาแม่บ้านใหม่อย่างไรให้ห่างไกลจาก Covid-19           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกวันจนมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่นั้น ล้วนสร้างความรู้สึกตื่นตระหนกและวิตกกังวลให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับคนที่ต้องการหาแม่บ้านอยู่ประจำ หรือ หาพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของตนเอง ทั้งในด้านของการช่วยดูแลทำความสะอาดทุกส่วนภายในบ้านยามที่ตนเองต้องทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และในด้านของช่วยดูแลลูกน้อยของตนเองในขณะที่ต้องเรียนออนไลน์เพื่อให้ตนเองสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่                     โดยการจัดหาแม่บ้านในขณะนี้นั้น ล้วนส่งผลให้นายจ้างหลายคนเกิดความกังวลใจในเรื่องของความปลอดภัย เนื่องจากกลัวว่าแม่บ้านหรือพี่เลี้ยงเด็กที่หามาได้จะนำเชื้อโควิด-19 มาติดตนเองและคนในบ้านไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้นทางบริษัทจะให้แม่บ้านตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกคนก่อนเริ่มงาน และ วันนี้ Mind Home Service จึงขอมาแชร์ 7 เทคนิคดี ๆ ที่นายจ้างทุกคนควรปฏิบัติตามเมื่อต้องมีการหาแม่บ้านใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รับรองได้ว่าเพียงแค่ทำตามนี้คุณและคนในบ้านของคุณก็จะสามารถหาแม่บ้านใหม่ได้อย่างปลอดภัยหายห่วงแน่นอน   พาแม่บ้านไปตรวจสุขภาพก่อนรับเข้าทำงาน       […]

Read More

10 เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริษัทจัดหาแม่บ้าน

ข้อดีของบริษัท จัดหาแม่บ้าน บ่อยครั้งที่คุณเองอยากจัดหาแม่บ้าน หาพี่เลี้ยงเด็ก แต่กลับต้องกลัวและกังวลสิ่งต่างๆ มากมาย รู้สึกเหมือนกันไหมว่า กว่าจะเจอคนที่ถูกใจ เสียเวลาไปหลายครั้ง กลัวแม่บ้าน หรือ พี่เลี้ยงกลายเป็นขโมย ยิ่งในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ไว้ใจใครก็ลำบาก ครั้นจะอยู่แต่บ้านดูแลลูก ดูแลพ่อแม่ ก็ไม่ได้ กิจการก็ต้องดูแล ซึ่งแน่นอนว่าจะหาแม่บ้านอยู่ประจำบ้านนั้นก็มีค่าใช้จ่ายจิปาถะอีกมาก ค้นหาคนที่ถูกใจกว่าจะเจอทำสัญญาจ้างกันจนตายลาย ประกาศผ่านช่องทางต่างๆ ก็แล้วยังไม่ได้ดั่งใจสักที ต้องคำนึกถึงความปลอดภัยของคนในครอบครัวและทรัพย์สิน เมื่อไม่นานมานี้ก็มีเหตุการณ์ตัวอย่างแม่บ้านคนสนิท ก่อเหตุขโมยทองคำ 10 บาทและเงินสดอีกกว่า 1 แสน ด้วยเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้นายจ้างหลายๆ บ้าน เริ่มหวาดกลัวที่จะจัดหาแม่บ้านเอง จึงหัดมาใช้บริการบริษัทจัดหาแม่บ้าน ซึ่งข้อเสียหลายๆ คนอาจจะมองกับเรื่องค่าบริการ แต่ถ้าลองคิดในมุมกลับการ คุณได้แม่บ้าน พี่เลี้ยงที่ดีมีคุณภาพ ไม่มีปัญหาหรือประวัติเสื่อมเสียใดๆ จะดีกว่าไหม?   เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริษัทจัดหาแม่บ้าน สามารถเลือกแม่บ้านที่ถูกใจได้ การที่เราจะจัดหาแม่บ้านประจำบ้าน ใครๆ มักก็อยากจะได้คนดีๆ ที่ใส่ใจเหมือนกับเป็นบ้านของเขาเอง แต่การที่เราจะรู้ใจคนนั้นก็ยาก กว่าจะรู้ประวัติตื้นลึกหนาบางของเขา นายจ้างบางรายกลัวที่จะเสียค่าใช้จ่าย ในการให้บริษัทจัดหาแม่บ้าน-หาพี่เลี้ยงเด็ก ดูแลให้ สุดท้ายกลับได้โจรในคราบแม่บ้านมาซะอย่างนั้น มีเอกสาร ประวัติการจัดหาแม่บ้านชัดเจน ลูกค้าบางท่านเคยผ่านการจัดหาแม่-หาพี่เลี้ยงเด็กเองผ่าน […]

Read More

วิธีกำจัดคราบสกปรกจากไวน์แดง

วิธีกำจัดคราบสกปรกจากไวน์แดง ไวน์แดงโปรดของคุณ อาจส่งผลถึงชุดและเฟอร์นิเเจอร์ของคุณได้ !! เราจึงเอาวิธีกำจัดคราบสกปรกจากไวน์แดงมาฝากค่ะ วิธีเอาไวน์แดงออกจากเสื้อผ้า หากเจ้าเสื้อสีขาวตัวโปรดของคุณเลอะไวน์สีแดงเมื่อคืนเราควรทำยังไงกันดี  !!! ควรเริ่มขั้นตอนการขจัดคราบทันทีที่คุณสังเกตเห็น หากคุณยังคงสวมเสื้อผ้าอยู่ให้วางผ้าไว้ระหว่างเสื้อผ้าและผิวหนังของคุณแล้วซับเสื้อผ้าด้วยน้ำเย็นจนกว่าคุณจะซักได้ เมื่อถึงเวลาให้ซับคราบด้วยน้ำยาขจัดคราบและปล่อยให้นั่งนานถึงห้านาที หากคราบยังคงอยู่ให้แช่ผ้าในน้ำเย็นเป็นเวลา 15 นาทีใช้น้ำยาขจัดคราบซักผ้าและซักด้วยน้ำอุ่นด้วยน้ำยาฟอกขาวที่ปลอดภัยต่อผ้า       วิธีเอาไวน์แดงออกจากเบาะ เฟอร์นิเจอร์สีอ่อนแสนสวย แต่โชคไม่ดีเท่าไหร่ที่มันหกใส่โซฟาสุดรักของคุณ​!! โชคดีที่ไวน์แดงจะไม่ทำลายเบาะของคุณ – ตราบใดที่คุณทำอย่างรวดเร็ว   เมื่อคุณสังเกตเห็นว่ามีการรั่วไหลบนเฟอร์นิเจอร์ของคุณให้ซับไวน์ที่หกออกให้มากที่สุด ผสมน้ำยาล้างจานมือ 1/2 ช้อนชากับน้ำเย็น 2 ถ้วยตวงแล้วใช้น้ำยาถูคราบ ซับด้วยผ้าซับจนกว่าของเหลวจะถูกดูดซับ จากนั้นใช้ฟองน้ำชุบน้ำเย็นซับให้แห้งสนิทแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง   วิธีเอาไวน์แดงออกจากพรม คุณรู้ว่าพรมสีเบจมีความเสี่ยง แต่ตอนนี้มันเป็นฝันร้าย เริ่มต้นด้วยการซับไวน์ที่หกออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้กระทั่งยืนบนผ้าที่ดูดซับได้หากจำเป็น และปล่อยให้านาที ซับบริเวณนั้นจนกว่าคราบจะหายไปหมดแล้วใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดออก สำหรับคราบฝังแน่นให้ผสมน้ำยาล้างจาน 1/2 ช้อนชาและน้ำส้มสายชูขาว 1/2 ช้อนชากับน้ำอุ่น 2 ถ้วยตวง พรมฟองน้ำผสมและซับให้แห้ง จากนั้นสปริตซ์หรือฟองน้ำด้วยน้ำเย็นเพื่อล้างออกและซับจนแห้ง   ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ที่จะจัดการกับเจ้าไวน์แดง กับเฟอร์นิเจอร์และเสื้อผ้าของคุณ คุณแม่บ้านที่คอยดูแล ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะคะ […]

Read More

เทคนิคทำความสะอาดบ้าน (สำหรับแม่บ้านยุคใหม่)

แม่บ้านยุคใหม่ แบบคุณแม่ในวัยเรา ทุกคนอาจเหนื่อยกับการทำงานนอกบ้านแล้ว ต้องกลับมาทำงานในบ้านอีก แต่ทุกคนก็รักบ้านที่สะอาด มีวิธีที่ดีที่สุดในการทำความสะอาดบ้านของคุณอย่างรวดเร็วหรือไม่? แม่บ้านส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าควรปัดฝุ่นหรือดูดฝุ่นก่อน บางทีก็ไม่รู้ว่าควรเลือกที่จะทำสิ่งไหนก่อน ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนตามประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายปีเพื่อใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดและทำความสะอาดบ้านของคุณอย่างรวดเร็ว: เคล็ดลับการทำความสะอาดบ้านอย่างรวดเร็ว 1. ทำความสะอาดบ้านทั้งหลังไม่ใช่ทีละห้อง การทำความสะอาดจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากคุณเลือกงานเดียว (ปัดฝุ่นดูดฝุ่นถูพื้น) และทำงานเดียวกันในทุกห้องในบ้านแทนที่จะทำความสะอาดห้องครัวห้องน้ำและห้องนอน การทำเช่นนั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในวงจรการทำความสะอาดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเริ่มงานเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า 2. รวบรวมเครื่องมือทำความสะอาดทั้งหมดของคุณไว้ในถัง หรืออุปกรณ์จัดเก็บที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นถังหรือกระเป๋าหิ้วการมีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการทำความสะอาดในที่เดียวแบบพกพาทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ง่ายขึ้นมาก คุณไม่ต้องเสียเวลามองหาเครื่องมือในขณะที่คุณทำความสะอาดและไม่ต้องกังวลกับการรวบรวมเครื่องมือเหล่านี้ก่อนที่คุณจะออกเดินทางครั้งต่อไป 3. เคลียร์ความยุ่งเหยิง ก่อนที่คุณจะเริ่มทำความสะอาดให้ไปที่ห้องและเก็บของที่เกะกะ ในขณะที่คุณหยิบสินค้าแต่ละชิ้นไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหนังสือปกอ่อนรองเท้าผ้าใบเก่า ๆ ให้พิจารณาว่าคุณควรเก็บทิ้งโยนหรือบริจาค 4. ฝุ่นและเครื่องดูดฝุ่น ก่อนเริ่มปัดฝุ่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดพัดลมเพดานแล้ว เน้นการปัดฝุ่นของคุณที่ด้านบนของเฟอร์นิเจอร์และด้านล่างของชั้นวางบนราวจับกรอบรูปของกระจุกกระจิกและหน้าจอทีวี สำหรับบริเวณที่เข้าถึงยากเช่นมู่ลี่และชั้นบนให้ผูกผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ปลายไม้ถูพื้นหรือไม้กวาด เปลี่ยนผ้าปูที่นอนในห้องนอนก่อนดูดฝุ่น 5. เช็ดกระจกและกระจก ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบน้ำหมาด ๆ ตามด้วยผ้าแห้งหนึ่งผืนในการเช็ดทำความสะอาดกระจกและพื้นผิวกระจกทั้งหมด 6. ฆ่าเชื้อเคาน์เตอร์และพื้นผิว สำรวจบ้านของคุณและเช็ดพื้นผิวแข็งตั้งแต่เคาน์เตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและตู้ไปจนถึงลูกบิดประตูสวิตช์ไฟรีโมททีวีและโทรศัพท์ คุณควรฆ่าเชื้อพื้นผิวเหล่านั้นบางส่วนโดยเฉพาะพื้นผิวที่อาจส่งเชื้อโรคไปยังนิ้วมือและใบหน้าของผู้คน [...]

Read More

หาแม่บ้านง่ายมั้ยสมัยนี้

หาแม่บ้านเรื่องง่ายมั้ยสมัยนี้ : จากปัญหาที่ทางแอดมิน mind home service ได้คุยกับลูกค้ามากว่า 5,000 รายนั้น บอกได้เลยว่า สมัยนี้หาแม่บ้านไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนเลยค่ะ จากสมัยก่อนที่สามารถหาได้ทุกที่ ไม่ว่าทางลูกค้าจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะ สุขุมวิท หาแม่บ้านลาดพร้าว หาแถวเอกชัย หาแม่บ้านแถวโชคชัย4 หาศูนย์แม่บ้านลาดพร้าว หาแม่บ้านพระโขนง ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็หาได้ง่ายเมื่อเทียบกับยุคปัจจุบัน แต่การจะหาแม่บ้านได้แล้วนั้น ก็ต้องมีปัญหาอีกไม่ว่าจะหาแม่บ้านคนนั้น มาจากที่ไหน เคยทำงานดีหรือเปล่า หรือมีประวัติที่ไม่น่าไว้ใจหรือเปล่า เป็นสิ่งที่ลูกค้าหลายรายนั้นกังวล และเป็นสิ่งที่มายโฮมนั้นเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดี กับประสบการณ์การทำงานในประเภทนี้ และให้บริการลูกค้ามากกว่า 5,000 ราย เราได้เจอแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก และคนดูแลคนชรา มากกว่า 6,000 คน เราเข้าใจลูกค้าและเหล่าแม่บ้านเป็นอย่างดี จึงบอกได้ว่า หากคุณกำลังมองหาศูนย์จัดหาแม่บ้านที่น่าไว้ใจนั้น สามารถขอคำปรึกษาจากเราได้เลย ทางเรายินดีให้บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นก่อนคุณตัดสินใจ เพราะการที่เราจะหาคนที่มาดูแลบ้านเรานั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะ ให้โอกาสเราได้บริการคุณนะคะ 🙂 Admin Mind Home Service

Read More

หาแม่บ้าน หาพี่เลี้ยงเด็ก หาคนดูแลคนชราดีๆ ได้ที่ไหน

หาแม่บ้าน หาพี่เลี้ยงเด็กที่ไหนดี   ตอนนี้หากลอง Search หรือ หาคำว่า หาคนดูแลคนแก่ หรือหาคนดูแลพี่เลี้ยงเด็ก ก็ต้องบอกเลยว่า มีแต่คนตั้งกระทู้ถามตาม pantip หรือถามใน Google เป็นจำนวนมากแน่ๆ ทั้งช่วงนี้มีการระบาดของโควิท COVID-19  ด้วยแล้ว ยิ่งต้องหาคนที่จัดหาแม่บ้าน ที่เรามั่นใจ และเปิดให้บริการเป็นระยะเวลานานๆ     เพราะหลายๆ ที่ หลายๆศูนย์ก็มีทั้งคนโกง มีทั้งคนที่รับค่าบริการไปแล้วหายไปเลย ฉะนั้น Mind Home Service เป็นตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่หา และสนใจกัน เราจะมาบอกถึงเหตุผลดีๆ ว่า ทำไมควรเลือกเราเป็นที่แรกในการคนหาดูแลเด็ก หาคนมาดูแลแม่บ้าน หรือหาคนมาดูแลผู้สูงอายุกัน 1. เพราะบริษัทเรานั้นเปิดมานานกว่า 5 ปี มีการดูแลลูกค้ามากมายหลาย 1,000 คน ที่พึงพอใจในบริการของเรา และเป็นลูกค้าของเรา มาอย่างยาวนาน 2. เรามีความรับผิดชอบในการดูแลจัดหาแม่บ้าน ที่ตรงตามความเหมาะสม เราคัดกรองคนที่สามารถเข้ากับบ้านนั้นๆ ของลูกค้าได้อย่างดี เรามีการสอบถาม มีประวัติของคนนั้นๆ […]

Read More

แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงมีหน้าที่อะไรบ้าง ?

แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงมีหน้าที่อะไรบ้าง? คุณลูกค้าเคยสงสัยหรือไม่คะ ว่าพี่เลี้ยงเด็กหรือแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร หรือแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงจริงๆแล้วทำอะไรได้บ้าง สำหรับนายจ้างที่กำลังมองหาพี่เลี้ยงเด็กเพื่อไปดูแลลูกน้อยของท่านคงจะเคยเกิดข้อสงสัยในขณะกำลังหาข้อมูลอยู่ไม่น้อย เนื่องจากยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกประเภทไหนดี บางครั้งเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว กลายเป็นมีข้อจำกัดบางอย่างที่ยังไม่ตรงกับความต้องการ วันนี้ทาง Admin มายน์โฮมเซอร์วิสจึงขอแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเพื่อให้นายจ้างได้ใช้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจค่ะ   หน้าที่ของแม่บ้านประเภทนี้ต้องทำอะไรบ้าง ??? สามารถที่จะทำงานบ้านและสามารถเลี้ยงเด็กได้ ซึ่งงานบ้านนั้นหมายถึงงานบ้านทุกส่วนในบ้าน การกวาด ถู ซักรีด รวมถึงดูแลข้าวของเครื่องใช้ของเด็กทุกอย่าง เช่น  ขวดนม ของเล่น เสื้อผ้าเด็ก ฯ  แต่ในส่วนของการเลี้ยงเด็กนั้น จะเป็นเพียงผู้ช่วยคุณแม่ในการเล่นกับน้องบ้าง หรือช่วยดูแลน้องในยามที่คุณแม่ทำธุระส่วนตัวเท่านั้น สามารถดูแลเด็กได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่  ??? อายุเด็กที่เหมาะสมสำหรับการจ้างแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง นั่นคือเด็กโตอายุ2ขวบขึ้นไป หรือในวัยที่เด็กเริ่มเข้าโรงเรียนแล้ว เนื่องจากแม่บ้านจำเป็นต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานบ้าน และแบ่งเวลาบางส่วนมาช่วยดูแลเด็ก ฉะนั้นเด็กที่โตแล้วและพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง จะทำให้งานของแม่บ้านราบรื่นไม่หนักส่วนใดส่วนหนึ่งเยอะจนเกินไปค่ะ     สามารถเลี้ยงเด็กอ่อนได้หรือไม่ ??? ตามจริงแล้วแม่บ้านประเภทนี้เหมาะสมสำหรับการเป็นผู้ช่วยคุณแม่ในการเลี้ยงเด็กโตมากกว่า เนื่องจากต้องทำงานบ้านและดูแลในส่วนของนายจ้างท่านอื่นด้วย ในการเลี้ยงเด็กอ่อนนั้นมีความละเอียดอ่อน ทักษะที่เฉพาะทาง ความเข้าใจในพฤติกรรมข้อจำกัดในการเลี้ยงมากพอสมควร และต้องใช้ความระมัดระวังในการดูแลอย่างใกล้ชิด หากแม่บ้านต้องแบ่งเวลาไปดูแลงานบ้านในส่วนอื่น อาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการเลี้ยงเด็กอ่อนนั้นลดน้อยลงค่ะ หรืออาจจะเป็นอันตรายได้ (ในกรณีที่ทำอย่างอื่นไปด้วยและเด็กอาจพลิกคว่ำในขณะเวลานอน สามารถหยุดหายใจได้ขณะที่นอนหลับอยู่ก็เป็นได้)  ฉะนั้นหากลูกน้อยของท่านเป็นเด็กอายุไม่ถึง 1-2ปี ทาง […]

Read More

ทำไมต้องใช้บริการศูนย์จัดหาแม่บ้าน ?

ทำไมต้องใช้บริการศูนย์จัดหาแม่บ้าน ?           ในปัจจุบันนี้ความต้องการของนายจ้างที่ต้องการหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก และคนดูแลผู้สูงอายุ ได้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยส่วนใหญ่นายจ้างมักจะหาแม่บ้านเองผ่านคนรู้จัก ซึ่งข้อดีของการหาแม่บ้านเองนั่นคือการได้จ้างแม่บ้านในราคาที่ไม่สูงมาก แต่ข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการหาแม่บ้านเอง หากเป็นแม่บ้านคนไทยนายจ้างก็เสี่ยงที่จะเจอกับมิจฉาชีพ เนื่องจากจะไม่มีประวัติการทำงานเดิมหรือไม่ได้ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ในกรณีที่จ้างแรงงานต่างด้าวก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารที่ไม่ถูกต้อง การจ้างแรงงานผิดกฎหมายที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น นายจ้างจึงเสียทั้งเวลา และอาจรวมถึงทรัพย์สินภายในบ้านได้ด้วย (ในกรณีถูกขโมยของในบ้าน)  ทำให้มีศูนย์จัดหางานประเภทบริการจัดหาแม่บ้านเปิดให้บริการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างที่กำลังมองหาแม่บ้านไปช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านต่าง ๆ ซึ่งข้อดีของศูนย์จัดหาแม่บ้านนั้นมีอยู่หลายอย่าง เช่น 1. ได้แม่บ้านที่ตรงตามความต้องการ บริษัทจัดหางาน มายน์โฮมเซอร์วิส จำกัด ของเราจะมีวิธีการเลือกแม่บ้านที่ตรงและเหมาะสมกับบ้านของคุณ โดยทางเราจะนำข้อมูลรายละเอียดตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ ไปคัดเลือกกับแผนกที่ดูแลในส่วนของแม่บ้านให้เหมาะสม และตรงกับบุคลิกของบ้านนั้นๆ ให้มากที่สุด อย่างเช่น นายจ้างที่เน้นการทำอาหาร พนักงานของทางเราก็จะจัดหาแม่บ้านที่สามารถทำอาหารได้ เพื่อส่งให้นายจ้างได้พิจารณาตามความต้องการ หรือมีบางบ้านอาจมีเด็ก และมีสุนัข เราก็จะจัดหาคนที่มีความชอบ, ความรัก และความสามารถในการดูแลทั้งเด็กและสุนัขได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย 2. มีบริการเปลี่ยนแม่บ้านในกรณีนายจ้างไม่พึงพอใจ เนื่องจากงานด้านแม่บ้านในแต่ละบ้าน แต่ละหลังก็มีรายละเอียดความต้องการที่ไม่เหมือนกัน หลายครั้งนายจ้างก็อาจจะยังไม่พึงพอใจในการทำงานของแม่บ้าน ซึ่งศูนย์จัดหางานทางเราได้เข้าใจถึงปัญหาในข้อนี้เป็นอย่างดี ทำให้มีบริการจัดเปลี่ยนแม่บ้านคนใหม่แทนแม่บ้านคนเดิมภายในระยะเวลาเร็วที่สุด เพราะเราเข้าใจว่า การขาดผู้ช่วยในการทำงานบ้านนั้น ทำให้เวลาในการทำอย่างอื่นของคุณลูกค้าลดลงไป […]

Read More

แม่บ้านเอกสารถูกต้องหรือเปล่า ??

แนะนำการทำเอกสารในการจ้างแม่บ้านอย่างถูกต้อง ต้องทำอย่างไร ?? บริษัทจัดหางาน มายน์โฮมเซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทจัดหางานภายในประเทศ เด็กแรงงานต่างด้าวทีี่ทางบริษัทฯ สามารถจัดหางานให้ได้อย่างถูกต้องนั้น ต้องมีเอกสาร Passport และ Visa ทำงานในประเทศไทย ดังนี้ มี Passport อย่างน้อย 1 เล่ม (สีต่างๆ ตามด้านบน) มี Visa ประเภท NON L-A และยังไม่หมดอายุ หลังจากนายจ้างรับแม่บ้านแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานแล้ว นายจ้างจะต้องดำเนินการ แจ้งสำนักงานจัดหางานในพื้นที่เขตของตนเอง เพื่อออกใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) จึงจะถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน 100% ค่ะ หลังจากที่รับตัวแม่บ้านแล้วต้องดำเนินการอย่างไรต่อ ??? 1. นายจ้างต้องทำการแจ้งจัดหางานในพื้นที่เขตของตนเอง นายจ้างต้องนำเอกสาร สำคัญของตน พร้อมทั้งสำเนาสถานที่ทำงานที่ต้องการให้ลูกจ้างเข้าทำงานเพื่อนำไป ที่สำนักงานจัดหางาน เพื่อออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้าทำงาน บ้านนายจ้าง 2. หากลูกจ้างคนดังกล่าวเคยมีนายจ้างอยู่ก่อนแล้ว ต้องแจ้งย้ายปลายทางก่อน ขอใบอนุญาตทำงานกับนายจ้างปัจจุบัน แค่นี้ คุณลูกค้าก็มีลูกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานแล้วค่ะ ^^ Admin […]

Read More

บริการหาแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคืออะไร

  บริการหาแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคืออะไร : บริการหาแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงของเรา ลูกค้าทุกท่านอาจสงสัยว่า คำว่า “กึ่ง” คืออะไร พูดง่ายๆ คือการรวมหน้าที่ของการทำงานบ้านทั่วไปเหมือนแม่บ้านปกติ คือ ปัดกวาดเช็ดถูบ้านซักผ้า ฯลฯ และมีหน้าที่ในการดูแลเด็กบ้าง(ช่วงอายุประมาณ 2 ขวบขึ้นไป) ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ทางผู้ปกครองไปทำธุระ ไม่ใช่ดูแลเต็มช่วงเวลางาน และไม่สามารถนอนกับน้องได้ในเวลากลางคืน (เอ๊ะ ทำไมละ)     เพราะการทำงานของแม่บ้านกึ่งดูแลพี่เลี้ยงไม่ได้มีทักษะในการช่วยเหลือดูแลน้องได้ 100% อาจช่วยป้อนข้าวเปลี่ยนแพมเพิสได้เพียงระดับนึงเท่านั้น อีกทั้งในการดูแลเด็กมีความละเอียดอ่อนทั้งเรื่องพัฒนาการ ความสะอาด และไหวพริบ การคิดพิจารณาในการประเมินสถานการณ์ต่างจากพี่เลี้ยงเด็ก จึงอาจทำให้แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงส่วนนี้ไม่สามารถทำงานวนส่วนของพี่เลี้ยงเด็กได้เต็มตัว และงานแม่บ้านได้เต็มตัว เพราะทั้งสองงานต่างใช้ความละเอียดอ่อนคนละด้านกันคะ หากคุณลูกค้ามีข้อมูลสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 080-412-2444 , 080-412-0444 , 080-402-0444 หรือทางไลน์ @MindHomeService ได้ตลอดคะ   Admin MHS ^^

Read More

ศูนย์น่าเชื่อถือหรือไม่ ?? โกงกันหรือเปล่า !?

ศูนย์เราน่าเชื่อถือหรือไม่  !! โกงกันหรือเปล่า !?   หาแม่บ้านที่ไหนดี ศูนย์ของเราน่าเชื่อถือหรือไม่   มีการพูดถึงกันต่างๆอย่างมากมายในโลก Internet ถึงความน่าเชื่อถือของศูนย์จัดหางานต่างๆ  ความรับผิดชอบต่างๆ ของศูนย์หรือแม้กระทั่งตั้งถามใน Pantip ว่า หาแม่บ้านจากที่ไหนดี , ศูนย์หาแม่บ้านที่ไหนเชื่อถือได้ , ศูนย์แม่บ้านที่ไหนดี หรือจ่ายค่าบริการทางศูนย์ไปแล้ว ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย เช่น ศูนย์หาแม่บ้านโกง pantip , โดนศูนย์จัดหาแม่บ้านโกงค่ะ – Pantip , โดนศูนย์หาพี่เลี้ยงเด็กโกงค่ะ – Pantip ฯลฯ คุณลูกค้าคงได้ตั้งคำถามและมีการตอบมากมายจากในเว็ปไซต์ต่างๆ เหล่านั้น ทางเราคงตอบด้วยปากของตนเองไม่ได้ หากมีเพียงแต่หลักฐานในการทำงานของเราให้คุณลูกค้ารู้สึกสบายใจมากขึ้นว่า “ทางศูนย์เรามีการขึ้นทะเบียนกับกรมแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑” ซึ่งสามารถจัดหาแม่บ้านให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ 🙂 และมีที่ตั้งอยู่ที่ (Click ที่นี่เพื่อนำทาง) อาคาร S.V. City บนถ.พระราม 3 ค่ะ   อายุของบริษัทเราอาจจะมีไม่เยอะ […]

Read More
บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑